//xeduadonsanbaycantho.com/resource/655690/assets/img/slogan.png

  Địa chỉ:  123 huỳnh thúc kháng, phường an nghiệp, quận ninh kiều, thành phố cần thơ.

  Số điện thoại đặt xe:  0947495057

  Email:  xeduadonsanbaycantho@gmail.com

phone